Croatia osiguranje

ISO сертификат

Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје е првата финансиска институција во Р. Македонија која поседува:

Со работењето на Друштвото согласно барањата на наведените меѓународни стандарди се потврдува трајното определување  за:

  • Разбирање и исполнување на барањата на клиентите;
  • Подобрување на квалитетот на производите и услугите;
  • Задоволство на корисниците, вработените и деловните партнери;
  • Јакнење на лидерската позиција.

Воспоставувањето на сертифициран систем за нас претставува стратешка определба со цел да понудиме стандардизирана услуга за своите корисници. Во текот на траењето на сертификатите се спроведуваат континуирани контроли за примената на системот согласно утврдениот стандард. Сертификатите е одобрени од страна на  на Lloyd’s Register Quality Assurance. 

LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) е дел од Lloyd’s Register Group Limited. Оваа групација постои од далечната 1760 год. во Лондон, Велика Британија. Првенствено се занимава со контрола и проверка на бродови и издавање на класи за бродови. Од 1985 година применува своја експертиза и во областа на сертификацијата на системите за управување согласно меѓународните стандарди ISO (9001, 14001, 27001, …).