ЗАСТАПНИЦИ

Соработката со Надворешни Застапници е една од стратешките определби на Кроациа Осигурување Живот.

Доколку:

  • Сакате да остварите дополнителен приход
  • Сакате да започнете кариера во осигурителниот бизнис

Кроациа Осигурување Живот за Надворешните застапници овозможува:

  • Бесплатен тренинг и постојана надградба на знаења
  • Одлични компезациски пакети
  • Постојан кариерен развој
  • Стимулативни награди
  • Самостојно креирање на работно време

За подетални информации и апликации пишете ни на e-mail: zastapnici@cro.mk или контактирајте не на телефонскиот број 078 222 738 - лице за контакт: Зорица Димовска.