ЗАСТАПНИЦИ

Соработката со Надворешни Застапници е една од стратешките определби на Кроациа Осигурување Живот.

Доколку:

 • Сакате да остварите дополнителен приход
 • Сакате да започнете кариера во осигурителниот бизнис

Кроациа Осигурување Живот за Надворешните застапници овозможува:

 • Бесплатен тренинг и постојана надградба на знаења
 • Одлични компезациски пакети
 • Постојан кариерен развој
 • Стимулативни награди
 • Самостојно креирање на работно време

За подетални информации и апликации контактирајте со:

 • Јордан Стефановски - Директор за управување и развој на застапничка мрежа за регион
  Тел: 071 242 368
  e-mail: j.stefanovski@cro.mk
 • Сања Михајловски - Директор за управување и развој на застапничка мрежа за Скопје 
  Тел: 071 373 115
  e-mail: s.mihajlovski@cro.mk
 • Жарко Костовски - Регионален Координатор за Вардарска Македонија
  Тел: 071 247 847
  e-mail: z.kostovski@cro.mk
 • Зорица Димовска – Администратор за регион Скопје
  Тел: 078 222 738, 02 02 2773 054
 • e-mail: z.dimovska@cro.mk