Croatia osiguranje

Водени од помислата на кој начин да ги мотивираме, стимулираме и наградиме нашите Застапници, во рамките на нашата Компанија е воведен Награден програм. 

Наградниот програм ги опфаќа сите застапници и соработници кои имаат потпишано Договор со Кроациа Осигурување – Живот. Во моментот на исполнување на потребната реализација и задоволување на потребните услови се стекнувате со право на награда дефинирана во наградниот програм. Наградниот програм предвидува награди согласно различни преференции и натпреварувачки дух на Застапниците.