Антикорупција

Активно спроведувајќи ја Антикорупциската програма на Владата на Република Македонија која подразбира нулти степен на толеранција кон корупцијата, Ве молиме, доколку имате сознанија за одреден проблем или сомневања за корупција во рамките на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ - ЖИВОТ АД, да не известите на следнава e-mail адреса:

nepravilnosti@cro.mk

Против неправилностите и измамите ќе превземеме соодветни мерки, притоа целосно штитејќи го изворот на информацијата.