Одбор на директори

Одбор на директори

Извршен Директор за продажба
Столе Митревски 
Директор на поддршка на продажба и едукација 
Маја Станковска Костова
Внатрешен ревизор
Мико Кацарски 
Директор за управување со ризици и контролинг 
Афродита Мицковска 
Менаџер за финансиско известување 
Јана Георгиевска
Менаџер за вложувања
Лазе Михајловски 
Директор на Директна продажба
Г-ѓа Лолита Младеновска 
Директор за развој на интерни продажни канали
Сања Михајловски 
Директор за Бизнис продажба
Томислав Поп Илиев 
Овластен Актуар
Гордана Пецељ