Одбор на директори

Одбор на директори

Директор за продажба, управување и развој на застапничка мрежа 
Столе Митревски 
Директор на позадинска поддршка на продажба 
Маја Станковска Костова
Внатрешен ревизор
Мико Кацарски 
Стручен соработник за финансии
Јана Георгиевска
Менаџер за управување со ризици
Лазе Михајловски 
Директор на Директна продажба
Г-ѓа Лолита Младеновска 
Директор за управување и развој на застапничка мрежа
Сања Михајловски 
Директор за Бизнис продажба
Томислав Поп Илиев 
Овластен Актуар
Гордана Пецељ