Кроациа Осигурување - Живот доделува подарок

Објавено на: 05/01/2019

Кроациа Осигурување - Живот доделува подарок - исплата на 2,5% од осигурената сума за секое новороденче за сите идни мајки кои имаат склучено полиса само со почеток на  осигурување во периодот од  01.05.2014 до 01.01.2015 година