Нови можности за Вашата VIP GOLD CROATIA картичка за лојалност

Објавено на: 05/02/2018

Кроациа Осигурување - Живот за сите CROATIA VIP осигуреници овозможува користење на VIP GOLD CROATIA картичка за лојалност.

Статус на Croatia ВИП Осигуреници имаат оние кои: 

  • Скличиле полиса за осигурување на живот со годишна премија над 1.000 евра;
  • Склучиле полиса за осигурување на живот по истек на првичен договор.

Отсега со Вашата картичка за лојалност искористете попуст  и во:

Сите поволности на ВИП GOLD CROATIA КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛНОСТ дознајте ги овде.