Live Chat комуникацијa со CROATIA

Објавено на: 13/06/2017

Кроациа Осигурување – Живот преку својата веб страница Ви нуди можност за Live Chat комуникација.

Посетете ја www.cro.mk и со Ваша најава на платформата за Live Chat можете да се обратите до нашите оператори за сите потребни информации.

Платформата за Live Chat комуникација, преку која нашите оператори ќе пласираат брзи, јасни и прецизни информации, има за цел да го олесни и усоврши комуницирањето со сите наши Корисници,.

Согласно изградените стандарди на иновативна компанија која ги следи технолоштките трендови, како и компанија која е Ваш вистински пријател, Кроациа Осигурување – Живот преку својата веб страница Ви овозможува побрз, поквалитетен и интерактивен проток на информации. 

Дополнително, веб страницата нуди можност за индивидуални пресметки за осигурување согласно Вашите потреби и можности, можност да аплицирате за осигурување, како и да се запознаете со можностите за вработување. Очекаме да ни пишете на Live Chat!