Croatia osiguranje

VIBER КОМУНИКАЦИЈА СО CROATIA

Објавено на: 24/03/2017

Уште еднаш потврдуваме дека сме Вашиот вистински пријател!

Запишете го нашиот ВИБЕР број во именикот и контактирајте не брзо и лесно. 

  • Пишете ни додека сте на состанок
  • Прашајте не кога сте во странство 
  • Испратете ни слика за проверка на уплати, документација за штети и останати консултации. 

Овозможуваме брза и лесна услуга дури и кога сте во странство и кога повикот би претставувал вистински трошок за Вас. Конткатирај не додека сте на состанок и итно Ви е потребна информација. Испратете ни слика за проверка на документација, проверка на извршените уплати итн.. 

Бројот 071/345-746 Ви е достапен за сите информации, насоки и услуги за полисите за животно осигурување.