Croatia osiguranje

Претпразнично подарете љубов

Објавено на: 24/12/2021

Започнува период на посакување најдобри желби, здравје, долговечност и благосостојба, период на подароци со кои се искажуваат овие желби. Период кога најмногу помислуваме на семејството и што ни значи тоа, на неговата иднина и безбедност. И во овој период повеќе од кога било ја искажуваме нашата грижа и љубов за најблиските преку купување подароци, ситници, кои треба да ги претставуваат нашите чувства и внимание. Но дали има подобра мисла за најблиските од желбата за извесна и осигурена иднина, особено во неизвесни времиња и дали може да се најде подобар подарок токму од тоа – полиса за животно осигурување што нуди извесност и сигурност.

Со купување полиса за животно осигурување, всушност, дарувате грижа за најблискиот. Полисата за осигурување живот од Кроациа, покрај осигурителна, има и штедна компонента. Така, со редовно плаќање на осигурителната премија се заштедуваат средства, тоа е заштеда стекната преку полисата за животно осигурување на корисникот, оној на кој сте му го купиле овој бесценет подарок може да ги користи за други цели: студирање, основање бизнис или како гаранција, подигање банкарски заем, па дури и за финансиска сигурност во пензионерските денови. Преку осигурување на животот, исто така, може да се стекнат и дополнителни средства, конкретно со Кроинвест пакетот на Кроациа осигурување живот, каде што, според договорот, дел од средствата може да се вложат во одредени инвестициски фондови.

Всушност, полисата за животно осигурување е начин да им помогнете на своите најблиски полесно да издржат и да ги надминат финансиските тешкотии, дури и ако вие лично не сте тука за да ги штитите.

Овие придобивки од животното осигурување за себе и за семејство се далеку посилни и повредни од каков било подарок, односно полисата за животно е исплатлива инвестиција на долг рок. Купувањето полиса за животно осигурување е одлука со која се обезбедува заштита при непредвидливи животни ситуации, финансиска сигурност во иднина - како за осигуреникот така и за членовите на семејството како идни потенцијални корисници на полисата за животно осигурување договорена од осигуреникот. Животното осигурување е еден вид „падобран“ за непредвидливи и ризични животни ситуации. Заради ваквите можности, тоа е начин за создавање финансиска стабилност и благосостојба на семејството во иднина, или врвна форма на грижа.

Затоа, купувањето полиса за животно осигурување е мудар потег и е најдоброто и највредното нешто што може да се подари некому.