Croatia osiguranje

Подигнување на ЗАЕМ по полиса

Следејќи ги Вашите потреби Ви овозможуваме подигнување на заем во висина на откупна вредност на Вашата полиса. 

Отсега, можете да подигнете позајмица со винкулирање на Вашата полиса и сами да го одберете периодот на отплата. Дополнително, сами го одредувате и износот на заемот, кој не може да биде повисок од откупната вредност на полисата.

Заемот го одобруваме во рок од еден работен ден, а за негово одобрување потребно е да ја доставите следната документација:

Дека ова е најповолната позајмица за Вас говори фактот што:

  • заемот се одобрува во рок од еден ден;
  • средствата веднаш Ви се ставени на располагање;
  • заем без жиранти или гаранции;
  • единствена гаранција е Вашата полиса за осигурување на живот;
  • истовремено целосно осигурување;
  • доцнење со уплата на рата до три месеци, без пресметка на дополнителна казнена камата;
  • износот на земениот заем не се калкулира во вкупната кредитна задолженост на клиентот.

Ова е единствениот заем кој, во најлоша ситуација, немате обврска да го вратите, бидејќи во таква ситуација, Кроациа Осигурување – Живот се обврзува да ја откупи Вашата полиса и со тоа престануваат Вашите обврски.

За подетални информации за висината на заемот кој може да го подигнете, за периодот на отплата, како и за пробен амортизационен план, Ве молиме да не контактирате на телефон:  02/3215-883.