Croatia osiguranje

Одбор на директори

Одбор на директори

Ѓоко Ѓорѓиев
Директор на сектор за финансии, сметководство и контролинг 
Афродита Мицковска 
Директор на интерна продажна мрежа
Горан Божиновски
Регионален директор за унапредување и развој на застапничка мрежа
Сашко Пешевски
Директор на директна продажба
Менче Ивановска Милеска