Croatia osiguranje

Одбор на директори

Одбор на директори

Директор на интерна продажна мрежа
Горан Божиновски
Директор на служба за управување со надворешна продажна мрежа
Александра Нелковска
Директор на директна продажба
Менче Ивановска Милеска