Croatia osiguranje

Развоен пат на компанијата

Пазарот за животно осигурување во Р. Македонија официјално започнува да се развива во 2005 година, со основање на првата Компанија за осигурување на живот во земјава - Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје. Во период од 13 години компанијата бележи позитивен тренд на работа и ја јакне својата пазарна позиција. Преку постојаното воведување на иновации, нови производи, воспоставување на супериорен систем за грижа на корисници, и праведен и брз систем за решавање на штети, Кроациа Осигурување – Живот се издвои како компанија која за македонските граѓани претставува синоним за сигурност и квалитет.

Компанијата бележи перманентен раст на осигурителната премија за животно осигурување:

 • 2017 година раст на бруто полисираната премија од 20% во однос на 2016 годинa
 • 2016 година раст на бруто полисираната премија од 14% во однос на 2015 годинa
 • 2015 година раст на бруто полисираната премија од 26% во однос на 2014 година
 • 2014 година раст на бруто полисираната премија од 21,60% во однос на 2013 година
 • 2013 година раст на бруто полисираната премија од 34.8% во однос на 2012 година
 • 2012 година раст на бруто полисираната премија од 16.8% во однос на 2011 година
 • 2011 година раст на бруто полисираната премија од 70% во однос на 2010 година
 • 2010 година раст на бруто полисираната премија од 120% во однос на 2009 година
 • 2009 година раст на бруто полисираната премија од 107% во однос на 2008 година
 • 2008 година раст на бруто полисираната премија од 84% во однос на 2007 година
 • 2007 година раст на бруто полисираната премија од 47% во однос на 2006 година

Брендот кој го носиме е добро препознатлив повеќе од 130 години, што претставува обврска за постојана инвестиција во квалитетот на производте и услугите, но исто така и во квалитетот на работењето. Кроациа Осигурување – Живот направи значителен чекор кон официјализирање на високите стандарди за квалитет под кои работи, со што стана првата финансиска институција во Р. Македонија која се сертифицираше под новата верзија на ISO стандардоте за квалитет и се стекна со сертификат ISO 9001:2015 одобрен од Lloyd Registar, како и прва финансиска институција во Р. Македонија со добиен меѓународен сертификат за воспоставен систем за задоволство на корисниците согласно стандардот ISO 10002:2018. Ова претставува уште една значајна придобивка за осигурениците, од аспект на добивање на прецизна, квалитетна и стандардизирана услуга.

Во период од 13 години Кроациа Осигурување - Живот перманентно бележи раст и развој, прераснувајќи во лидер на пазарот за животно осигурување кој секојдневно се стреми кон остварување на високо поставените цели и посакуваните резултати. Вложувајќи многу труд, знаење и ентузијазам изминативе години континуирано се залага за висок квалитет на осигурителни услуги, но и за препознатливост на брендот Кроациа Осигурување – Живот на македонскиот пазар. Денес, Кроациа Осигурување – Живот е стабилна осигурителна компанија, компанија Лидер на пазарот за животно осигурување која сеуште се издвојува како единствена ISO сертифицирана осигурителна компанија во Р. Македонија.

Гарантирајќи сигурност на вложените средства, овозможувајќи најатрактивна понуда на осигурителни производи, Кроациа ОСигурување – Живот се издвои како Компанија во која македонските граѓани имаат доверба и без колебање ја доверуваат својата сигурност и сигурноста на своите најмили.