Croatia osiguranje

Зошто треба да ги искористите можностите за дополнително осигурување на животот?

Објавено на: 03/11/2021

Зошто треба да ги искористите можностите за дополнително осигурување на животот?

Животот е прекрасен, но непредвидлив. Не можеме да знаеме што ќе се случи следниот ден, а уште помалку што ќе се случи по пет, десет, дваесет години. Со склучување полиса за животно осигурување вие осигурувате, штедите и градите предуслови за финансиска сигурност. Животното осигурување е еден од најдобрите начини да ги осигурите својата иднина и иднината на вашето семејство. Овој тип осигурување обезбедува заштеди, ја создава потребната финансиска резерва и помага во непредвидени животни ситуации.

Со склучување договор за животно осигурување имате можност да склучите дополнително осигурување што ќе ви го комплетира чувството на сигурност. Дополнителното осигурување ви овозможува, покрај основното осигурување, да склучувате договори и осигурувања што обезбедуваат заштита од специфични ризици.

Дополнителното осигурување може да биде од особен интерес за оние лица што не постигнуваат заштита од покриени ризици на друг начин, но и за оние осигуреници што веруваат дека им е потребна дополнителна гаранција.

Во Кроациа осигурување - Живот постојат многу продукти и опции за осигурување на животот, кои нудат и можност за избор на еден или на повеќе видови дополнителни осигурувања. Па така, со било која полиса од осигурителното портфолио на Кроациа осигурување, како што се:  Индивидуално осигурување на животот, Кажи „ДА“ осигурување, Мое образование, Ексклузив осигурување на животот, Твој кролајф инвест и Ризико плус осигурување како дополнителни осигурувања нудат:

  • осигурување од незгода,
  • здравствено осигурување од тешки болни состојби,
  • здравствено осигурување од малигни болести,
  • здравствено осигурување во случај на операции,
  • дополнително ризико осигурување (освен кај Ризико плус осигурување),
  • дополнително осигурување за ослободување од плаќање премија во случај на траен инвалидитет или неспособност за работа.

Светот на осигурувањето е разновиден и ги покрива различните човечки потреби за помирен живот. Вам ви останува да решите што е најдобро за вас и што ги исполнува сите ваши очекувања. Со склучувањето полиса вашиот живот ќе добие поинаква смисла затоа што ќе бидете сигурни дека лесно ќе се справите со сите предизвици што ги носи иднината.