Croatia osiguranje

Пријави штета

Пријавете штета (несреќен случај) со пополнување на формуларот за пријавување на штета. Формуларот заедно со Вашата здравствена документација доставете ја во нашата Дирекција за да може да биде предмет на разгледување. Документација е пожелно да ја доставите откако ќе ја имате целата потребна здравствена документација, односно по завршување на лекувањето.

За било какви нејаснотии Ве молиме испратете ни порака преку оваа контакт-апликација, компетентен кадар од нашиот сектор за „Грижа на корисници“ ќе Ве исконтактира во најбрз можен рок. Ви благодариме!


Речник