Croatia osiguranje

Кроациа Осигурување – Живот АД

 Ул. Железничка бр. 41, 1000 Скопје
+389 2 3215 083; +389 2 3215 883;
КОНТАКТ ЦЕНТАР: 15510 (08:00h – 16:00h)
+389 2 3215 061;
contact@cro.mk
08:00 – 16:00 часот
Листа на Жиро-сметки

Контактен образец