Формулар
Формулар за поднесување на поплаки од страна на корисник

Поплака претставува изјава на незадоволство во однос на добиените услуги, информации, одвивањето на работните процесите или самиот процес на управување со поплаки, при што се очекува одговор или решение на поплаките.

Корисник претставува поединец, компанија или нејзин претставник, кој ја поднесува поплака.

Податоци за корисникот:
Статус на корисник:

Поплаката се однесува на: