Croatia osiguranje

Сигурноста никогаш не била подостапна! Следејќи го вашиот животен стил Diners Club и Кроациа Осигурување - Живот креираа кобрендирана картичка создадена да одговори на вашите потреби за квалитетен и сигурен живот.

Отсега, можете да склучите полиса за осигурување на живот на 12 месечни рати или да вршите плаќање на постоечката полиса користејќи кобрендирана Diners Club Croatia картичка

БЕНЕФИТИ НА DINERS CLUB - CROATIA КАРТИЧКАТА

Новите осигуреници кои при склучување на Croatia полиса за осигурување на живот ќе извршат плаќање со Diners Club Croatia картичка добиваат:

  • Една година гратис чланарина во Diners Club;
  • Плаќање на рати без камата;
  • Заштеда до 35 евра, од кои 20 еврa за Croatia здравствено осигурување од тешки болни состојби, а останатите 15 во вид на поврат на Diners Club сметката.

Постојните осигуреници кои ќе извршат плаќање на својата Croatia полиса за осигурување на живот со Diners Club Croatia картичка добиваат:

  • Една година гратис чланарина во Diners Club;
  • Плаќање на рати без камата;
  • Заштеда до 40 евра, од кои 10 еврa за Croatia Ризико осигурување, а останатите 30 евра за склучување на нова полиса  за осигурување на живот.

Diners Club Croatia кобрендираната картичка овозможува лесен и прифатлив начин да обезбедите финансиска сигурност за себе и своето семејство. Полисата за животно осигурување е единствен финансиски инструмент кој нуди двојна поволност: истовремено осигурување и долгорочно штедење. Искористете ја оваа можност и подарете  му сигурна иднина на своето семејство

АПЛИЦИРАЈ ЗА CROATIA DINERS КАРТИЧКА